DUYURULAR

 • 25
 • Aralık
 • 0020

2020/2021 EĞİTİM DÖNEMİ AYLIK BURS TUTARI VE ÖDEMELERİ

          Üniversiteler de örgün öğretim başlayıncaya kadar aylık burs verilecek öğrencilere aylık kişi başı 100.00tl(yüzlira) ödenecektir, üniversitelerde örgün öğrenimin başlamasını müteakip

Daha Fazla Oku...

          Üniversiteler de örgün öğretim başlayıncaya kadar aylık burs verilecek öğrencilere aylık kişi başı 100.00tl(yüzlira) ödenecektir, üniversitelerde örgün öğrenimin başlamasını müteakip burs miktarları yeniden değerlendirilecektir.

          2020/2021 eğitim dönemi için belirtilen süre içerisinde evraklarını tamamlayanlara belirlenen aylık burs miktarları üzerinden hesaplanan Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait 300,00tl defaten hesaplarına yatırılacaktır.

 

 • 25
 • Aralık
 • 2020

2020/2021 EĞİTİM DÖNEMİ BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR

KAYŞEV  2020/2021 EĞİTİM  DÖNEMİ ADAY LİSTE

KAYŞEV  VAKFI

 

            Vakfımızca 2020 / 2021 öğretim döneminde verilecek karşılıksız eğitim bursu başvur

Daha Fazla Oku...

KAYŞEV  2020/2021 EĞİTİM  DÖNEMİ ADAY LİSTE

KAYŞEV  VAKFI

 

            Vakfımızca 2020 / 2021 öğretim döneminde verilecek karşılıksız eğitim bursu başvuruları 01 Eylül – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

            Vakfımızca burs başvuruları değerlendirilmiş olup, değerlendirme ve sonuç bildirimi hakkında gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

Buna göre;

 1. Burs başvuru duyurusunda da özellikle vurgulandığı üzere; “adayların önce başvuru şartlarını, İstenen belgeler ve Eğitim Bursu Başvuru Formu Kriterleri Belgelendirme Çizelgesini (EK:1) dikkatlice inceledikten sonra başvuru formunu doldurmaları” istendiğinden başvuru formunda beyan edilen bilgilerin doğru veya yanlışlığına bakılmaksızın tüm bilgiler puanlamaya tabi tutulmuştur.
 2. Bilgisayar ortamında alınan verilerden oluşan puan ve sıralamaya göre ilk 489 kişilik liste “aday liste” olarak kabul edilerek internet sitemizde ilan edilmiştir. Aday bursiyerler, T.C. kimlik numaraları ve başvuru formu doldurduktan sonra kendilerine verilmiş olan şifre ile sisteme giriş yaparak, burs başvuru sonuçlarını öğrenebilirler.
 3. Listede ismi yer alan adaylar kesin burs kazanmış değillerdir. Ancak, başvuru duyurusunda da bildirildiği üzere; “başvuru formunda beyan edilen bilgilerinin Eğitim Bursu Başvuru Formu Kriterleri Belgelendirme Çizelgesine (EK:1) göre istenen belgeleri ile uyuşması” halinde burs almaya hak kazanmış sayılacaklardır.  Ayrıca burs başvuru duyurusunda belirtilen burs başvuru şartlarını taşımayan aday öğrenciler de elenecektir.
 4. Adaylar, burs ödemelerinde kullanılacak olan İş Bankasından öğrencinin kendi adına açılmış olan IBAN numaralarını mutlaka bildireceklerdir.
 5.  İsmi aday listede yer alan adayların, “başvuru formu çıktısı” ile “belgelendirme çizelgesinde” istenen belgelerini, dosya halinde   en geç 30.11.2020 tarihi Pazartesi günü Saat 17:00 kadar Vakfımız  KAYŞEV        ( Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü  / Osman Kavuncu Caddesi 7.Km. Kocasinan / KAYSERİ ) adresinde olacak şekilde elden veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.
 6. Dosyasını zamanında teslim etmeyen ve/veya eksik teslim eden adaylar elenecektir.
 7. Bilgi/belge uyumu kontrollerinden sonra burs almaya hak kazanacak adaylar belirlenecektir.

      Açıklamaların dikkatlice okunması, bilgi edinilmesi ve gereğini önemle rica eder, sonucun tüm adaylar için hayırlı olmasını dileriz.

KAYŞEV

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

BAŞVURU SAHİBİNDEN İSTENECEK BELGELER.pdf
BAŞVURU FORMU KRİTERLERİ BELGELENDİRME ÇİZELGESİ (EK 1).pdf
 • 30
 • Eylül
 • 2020

2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ BURS KAYITLARININ YENİLENMESİ

2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ BURS KAYITLARININ YENİLENMESİ

 Vakfımızdan eğitim bursu almakta olan  öğrencilerimizin 2020/2021 yılı  eğitim döneminde de bursluluklarının devam edip etmeyeceğinin tespiti için;

 

<
Daha Fazla Oku...

2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ BURS KAYITLARININ YENİLENMESİ

 Vakfımızdan eğitim bursu almakta olan  öğrencilerimizin 2020/2021 yılı  eğitim döneminde de bursluluklarının devam edip etmeyeceğinin tespiti için;

 

1-Onaylı Öğrenci Not Durum Belgesi (Transkript),
(Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin belgelerinde not veya başarı ile geçti ibaresi olacaktır.)

2- Onaylı Öğrenci Belgesi

 

Bursiyerin 2020/2021 yılı eğitim dönemine ait onaylı öğrenci belgesi ile not durum belgesini (belgenin birinde disiplin cezası alıp almadığının belirtilmesi) aşağıda örnek dilekçe eki ile birlikte 15 Eylül - 15 Ekim 2020 tarihleri arası saat 17:30’a kadar vakfımız yerleşkesine elden veya posta yolu ile  teslim etmeleri gerekmektedir.

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ.pdf
 • 30
 • Eylül
 • 2020

2020/2021 EĞİTİM DÖNEMİ BURS DUYURUSU

           KAYŞEV VAKFI 2020 / 2021 EĞİTİM DÖNEMİ BURS DUYURUSU

 

Vakfımızca 2020 / 2021 eğitim döneminde üniversitede okuyan veya okumaya hak kazanarak kayıt yaptırmış başarılı ve

Daha Fazla Oku...

           KAYŞEV VAKFI 2020 / 2021 EĞİTİM DÖNEMİ BURS DUYURUSU

 

Vakfımızca 2020 / 2021 eğitim döneminde üniversitede okuyan veya okumaya hak kazanarak kayıt yaptırmış başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere, Ekim 2020 ayından başlayarak Haziran 2021 ayına kadar 9 ay süresince aylık karşılıksız eğitim bursu verilecektir. Burs verilme şartlarını eğitim süresince taşıyan öğrencilere, eğitimleri süresince eğitim bursu verilmeye devam edilecektir. Vakfımız eğitim bursu için başvurular 01.09.2020 – 30.09.2020 tarihleri arasında, internet ortamında yapılacak olup, başvuru şartları ve burs ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız.

BURS BAŞVURU ŞARTLARI VE BURS İLE İLGİLİ AYRINTILAR.pdf
BAŞVURU FORMU KRİTERLERİ BELGELENDİRME ÇİZELGESİ (EK 1).pdf
 • 08
 • Kasım
 • 2019

KAYŞEV VAKFI 2018 / 2019 EĞİTİM DÖNEMİ BURS DUYURUSU

Vakfımızca 2019 / 2020 öğretim döneminde verilecek karşılıksız eğitim bursu başvuruları 01 Eylül – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştır.
Vakfımızca burs başvuruları değerlendirilmiş olup, değerlendirme ve sonuç bildirimi hakkında gerekli açı

Daha Fazla Oku...

Vakfımızca 2019 / 2020 öğretim döneminde verilecek karşılıksız eğitim bursu başvuruları 01 Eylül – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştır.
Vakfımızca burs başvuruları değerlendirilmiş olup, değerlendirme ve sonuç bildirimi hakkında gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır. Buna göre;
1.Burs başvuru duyurusunda da özellikle vurgulandığı üzere; “adayların önce başvuru şartlarını, İstenen belgeler ve Eğitim Bursu Başvuru Formu Kriterleri Belgelendirme Çizelgesini (EK:1) dikkatlice inceledikten sonra başvuru formunu doldurmaları” istendiğinden başvuru formunda beyan edilen bilgilerin doğru veya yanlışlığına bakılmaksızın tüm bilgiler puanlamaya tabi tutulmuştur.
2.Bilgisayar ortamında alınan verilerden oluşan puan ve sıralamaya göre ilk 805 kişilik liste “aday liste” olarak kabul edilerek internet sitemizde ilan edilmiştir. Aday bursiyerler, TC kimlik numaraları ve başvuru formu doldurduktan sonra kendilerine verilmiş olan şifre ile sisteme giriş yaparak, burs başvuru sonuçlarını öğrenebilirler.
3.Listede ismi yer alan adaylar kesin burs kazanmış değillerdir. Ancak, başvuru duyurusunda da bildirildiği üzere; “başvuru formunda beyan edilen bilgilerinin Eğitim Bursu Başvuru Formu Kriterleri Belgelendirme Çizelgesine (EK:1) göre istenen belgeleri ile uyuşması” halinde burs almaya hak kazanmış sayılacaklardır. Ayrıca burs başvuru duyurusunda belirtilen burs başvuru şartlarını taşımayan aday öğrenciler de elenecektir.
4.Adaylar, burs ödemelerinde kullanılacak olan İş Bankasından öğrencinin kendi adına açılmış olan IBAN numaralarını mutlaka bildireceklerdir.
5.İsmi aday listede yer alan adayların, “başvuru formu çıktısı” ile “belgelendirme çizelgesinde” istenen belgelerini, dosya halinde en geç 01.11.2019 tarihi Cuma günü Saat 17:00 kadar
6.Dosyasını zamanında teslim etmeyen ve/veya eksik teslim eden adaylar elenecektir.
7.Bilgi/belge uyumu kontrollerinden sonra burs almaya hak kazanacak adaylar belirlenecektir.

Açıklamaların dikkatlice okunması, bilgi edinilmesi ve gereğini önemle rica eder, sonucun tüm adaylar için hayırlı olmasını dileriz.
KAYŞEV
KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. EĞİTİM VE SAGLIK VAKFI

 • 22
 • Mayıs
 • 2020

2019/2020 ÖĞRETİM DÖNEMİ BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR

Vakfımızca 2019 / 2020 öğretim döneminde verilecek karşılıksız eğitim bursu başvuruları 01 Eylül – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştır.
Vakfımızca burs başvuruları değerlendirilmiş olup, değerlendirme ve sonuç bildirimi hakkında gerekli açı

Daha Fazla Oku...

Vakfımızca 2019 / 2020 öğretim döneminde verilecek karşılıksız eğitim bursu başvuruları 01 Eylül – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştır.
Vakfımızca burs başvuruları değerlendirilmiş olup, değerlendirme ve sonuç bildirimi hakkında gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır. Buna göre;
1.Burs başvuru duyurusunda da özellikle vurgulandığı üzere; “adayların önce başvuru şartlarını, İstenen belgeler ve Eğitim Bursu Başvuru Formu Kriterleri Belgelendirme Çizelgesini (EK:1) dikkatlice inceledikten sonra başvuru formunu doldurmaları” istendiğinden başvuru formunda beyan edilen bilgilerin doğru veya yanlışlığına bakılmaksızın tüm bilgiler puanlamaya tabi tutulmuştur.
2.Bilgisayar ortamında alınan verilerden oluşan puan ve sıralamaya göre ilk 805 kişilik liste “aday liste” olarak kabul edilerek internet sitemizde ilan edilmiştir. Aday bursiyerler, TC kimlik numaraları ve başvuru formu doldurduktan sonra kendilerine verilmiş olan şifre ile sisteme giriş yaparak, burs başvuru sonuçlarını öğrenebilirler.
3.Listede ismi yer alan adaylar kesin burs kazanmış değillerdir. Ancak, başvuru duyurusunda da bildirildiği üzere; “başvuru formunda beyan edilen bilgilerinin Eğitim Bursu Başvuru Formu Kriterleri Belgelendirme Çizelgesine (EK:1) göre istenen belgeleri ile uyuşması” halinde burs almaya hak kazanmış sayılacaklardır. Ayrıca burs başvuru duyurusunda belirtilen burs başvuru şartlarını taşımayan aday öğrenciler de elenecektir.
4.Adaylar, burs ödemelerinde kullanılacak olan İş Bankasından öğrencinin kendi adına açılmış olan IBAN numaralarını mutlaka bildireceklerdir.
5.İsmi aday listede yer alan adayların, “başvuru formu çıktısı” ile “belgelendirme çizelgesinde” istenen belgelerini, dosya halinde en geç 01.11.2019 tarihi Cuma günü Saat 17:00 kadar
6.Dosyasını zamanında teslim etmeyen ve/veya eksik teslim eden adaylar elenecektir.
7.Bilgi/belge uyumu kontrollerinden sonra burs almaya hak kazanacak adaylar belirlenecektir.

Açıklamaların dikkatlice okunması, bilgi edinilmesi ve gereğini önemle rica eder, sonucun tüm adaylar için hayırlı olmasını dileriz.
KAYŞEV
KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. EĞİTİM VE SAGLIK VAKFI

2019_1.pdf