• KAYŞEV
    HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR
    Her yıl yüzlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye burs vererek,onlara yardımcı olmanın gururunu yaşıyoruz.
  • KAYŞEV VAKFI BURSİYER ÖĞRENCİLERİ
    Tıp,hukuk,mühendislik,tarih,sosyoloji,gazetecilik,işletme,iktisat,öğretmenlik,turizm ve sinema gibi bir çok bölümde okuyan öğrencilerimize burs veriyoruz.
  • ŞEKER PANCARI
    Eğer milletimizin ekseriyeti azimesi çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya yüzünde bulunmayacaktık. ATATÜRK

Kayseri Şeker Fabrikası Eğitim ve Sağlık Vakfı

Vakfın amacı her düzeyde eğitim öğretim ve sağlık konularında kamu yararına ve kamu hizmeti niteliğinde faaliyetler yaparak, genç nesillerin; Cumhuriyet, demokrasi ve temel insan hakları başta olmak üzere, çağdaş medeniyetin ortak ve evrensel değerlerini, bilimsel ve rasyonel düşünceyi ve bilim metodunu özümseyip bir yaşam biçimi haline getirmiş..

Daha Fazla Oku

BİZİM BURSİYERLERİMİZ

Başvuruların birçok üniversiteden alındığı Kayseri Şeker Fabrikası Eğitim ve Sağlık Vakfı Türkiye'nin dört bir yanına yetişmeye çalışıyor.Bu hizmet ve amaç doğrultusunda burs verilen bölümler ve sayıları aşağıdaki gibi şekillenmiştir. Veriler 2013 yılı itibari ile gösterilmektedir.

SAĞLIK

Toplam: 238 Kişi

Tıp Fakültesinde eğitim/öğrenim görmüş burs verilmiş/veriliyor olan bursiyer sayısı.

MÜHENDİSLİK

Toplam: 219 Kişi

Mühendislik Fakültesinde eğitim/öğrenim görmüş burs verilmiş/veriliyor olan bursiyer sayısı.

EĞİTİM

Toplam: 278 Kişi

Eğitim Fakültesinde eğitim/öğrenim görmüş burs verilmiş/veriliyor olan bursiyer sayısı.

İDARİ

Toplam: 348 Kişi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim/öğrenim görmüş burs verilmiş/veriliyor olan bursiyer sayısı.


HUKUK

Toplam: 77 Kişi

Hukuk Fakültesinde eğitim/öğrenim görmüş burs verilmiş/veriliyor olan bursiyer sayısı.

TÜRK DİLİ

Toplam: 100 Kişi

Türk Dili ve Edebiyatı'nda eğitim/öğrenim görmüş burs verilmiş/veriliyor olan bursiyer sayısı.

TARİH

Toplam: 89 Kişi

Tarih bölümünde eğitim/öğrenim görmüş burs verilmiş/veriliyor olan bursiyer sayısı.

TOPLAM

Toplam: 3638 Kişi

Belirtilen bölümler hariç diğer fakültelerde eğitim/öğrenim görmüş burs verilmiş/veriliyor olan bursiyer sayısı.

0

TOPLAM BAŞVURU SAYISI

0

BURS VERİLEN HİZMET YILI

0

BURS VERİLEN ÖĞRENCİ SAYISI

0

ULAŞILAN ŞEHİR SAYISI

Hedef ve Uygulamalar

BİLİM VE TEKNOLOJİ

Bilim, teknoloji kültür alanlarında eğitim ve araştırma, inceleme yapmak veya yaptırmak ve spor, sergi, tiyatro ve kültür merkezleri açmak, işletmek ve işlettirmektir.

KAMP VE ŞENLİKLER

Yaz kampları, şenlikler, yarışmalar, geziler organize etmek, sergiler açmak veya bunları yapanlara destek vermek,öğrencileri bu etkinliklere dahil etmek.

KONFERANS VE SEMİNER

Ulusal veya uluslararası düzeyde, konferans panel, panel, açıkoturum, forum, seminer, sempozyum, brifing ve benzeri toplantılar düzenlemek.

KÜLTÜR VE SPOR

Kültür ve spor alanında çalışmalar yapmak, kişi ve kurumlara, ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü desteği vermek.

Eğitimde Etkin Kişiler Diyor ki;